Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
19 mei
2017

Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Het concurrentiebeding is evenwel onderworpen aan meerdere geldigheidsvoorwaarden.  (LET OP: Het concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.)

Het ontslag om dringende reden: is haast en spoed zelden goed?
27 jan
2017

Het ontslag om dringende reden: is haast en spoed zelden goed?

Zoals zal blijken uit onderstaand artikel is haast en spoed wel aan de orde bij het geven van het ontslag om dringende reden, maar dan weer niet bij de kennisgeving van het ontslag om dringende reden. Zo dient de werkgever enerzijds snel te handelen wanneer hij een werknemer wenst te ontslaan om een dringende reden. En doet hij er anderzijds goed aan om bij de kennisgeving de tijd die hij krijgt te benutten. Het ontslag om dringende reden, zoals opgenomen in artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet, is immers een ultimum remedium waardoor er een zware bewijslast op de werkgever rust.

CAO nr. 109 : Op weg naar een algemene motiveringsplicht bij ontslag?
14 sep
2016

CAO nr. 109 : Op weg naar een algemene motiveringsplicht bij ontslag?

Het ontslagrecht werd ingrijpend hervormd met de Wet op het Eenheidsstatuut van 26 december 2013. Het is in deze context dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag, die in werking is getreden op 01 april 2014, voor het eerst licht zag. Of hiermee een algemene motiveringsverplichting in hoofde van de werkgever in het leven werd geroepen, is nog maar ten zeerste de vraag.