Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Het nieuwe woninghuurdecreet: de belangrijkste nieuwigheden.
27 jan
2019

Het nieuwe woninghuurdecreet: de belangrijkste nieuwigheden.

Sinds de zesde staatshervorming zijn een aantal onderdelen van het huurrecht overgeheveld van het federale niveau naar de gewesten.  Een van deze onderdelen betreft de specifieke regels inzake huur van de voor bewoning bestemde goederen.  In het kader van deze bevoegdheid vaardigde het Vlaams Parlement op 24.10.1018 het Woninghuurdecreet uit.  Dit decreet trad in werking op 01.01.2019.  We bespreken kort de voornaamste nieuwigheden.