ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in burgerlijke aansprakelijkheid

Heeft u zelf schade geleden of aan een ander schade berokkend?
ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerd in burgerlijke aansprakelijkheid en biedt u in beide gevallen juridische bijstand. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid?

Naast contractuele aansprakelijkheid kan u tevens geconfronteerd worden met buitencontractuele aansprakelijkheid, ook wel een onrechtmatige daad genoemd.

Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Wanneer u als slachtoffer van een onrechtmatige daad schade lijdt en deze schade wenst vergoed te zien, dient u binnen het aansprakelijkheidsrecht drie elementen te bewijzen:

Wat kan een advocaat aansprakelijkheidsrecht voor u betekenen?

Onze advocaten aansprakelijkheidsrecht helpen u vakkundig verder om te voldoen aan deze bewijslast en het bekomen van een gepaste compensatie voor de door u geleden schade.

Ook indien u zelf wordt aangesproken in vergoeding van schade en aldus aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval, stellen onze advocaten aansprakelijkheidsrecht al hun expertise in het werk om u krachtdadig bij te staan.

Men is niet alleen aansprakelijk voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft:

Ook indien u schade lijdt ten gevolge van een gebrekkige zaak, een dier of de instorting van een gebouw wegens een verzuim aan onderhoud of een gebrek in de bouw kan u bij onze advocaten aansprakelijkheidsrecht terecht voor het bekomen van een vintegrale schadeloossteling.


ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat aansprakelijkheidsrecht

Bent u betrokken bij een schadegeval? Reken dan voor advies en begeleiding op de expertise van ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX. Onze advocaten aansprakelijkheidsrecht trachten steeds op een pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, ondermeer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd.

Zo kan u bij onze advocaten aansprakelijkheidsrecht in de eerste plaats terecht voor een nuttig advies om een goed beeld te krijgen over uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om een schadevergoeding te vorderen. Wij kunnen u vervolgens verder bijstaan in het voeren van onderhandelingen, het opstellen van een gepaste schadeclaim, en u desgevallend vertegenwoordigen in de rechtbank.

Ook ingeval u zelf een schadeclaim ontvangt, trachten wij u vooreerst een gepast advies te verstrekken en u een goede ondersteuning te bieden in het verdere verloop van het dossier.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake aansprakelijkheidsrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving