Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu

Advocatenkantoor Verachtert & Haex

Advocatenkantoor Verachtert & Haex werd opgericht in 1995 en is intussen uitgegroeid tot een van de grootste advocatenkantoren in de regio. Wij beschikken over 2 vestigingen in de provincie Limburg: een hoofdkantoor in Oudsbergen en een bijkantoor in Pelt.

Ons team bestaat uit 9 advocaten afkomstig uit de hele provincie en bundelt ervaren krachten met jong talent. Wij bieden een uitgebreid gamma aan diensten in verscheidene rechtstakken.

Onze Missie

Advocatenkantoor Verachtert & Haex biedt u een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat. Zowel particulieren als kleine en grote ondernemingen kunnen bij ons terecht. 

Onze dienstverlening beperkt zich geenszins tot het voeren van juridische procedures. Ook aan het voorkomen en vermijden van geschillen wordt veel aandacht besteed. U kan op ons beroep doen voor advies in uw professionele activiteiten, voor de redactie van overeenkomsten, begeleiding bij onderhandelingen, ...

Indien u toch geconfronteerd wordt met een geschil, trachten wij steeds op pragmatische wijze een concrete oplossing uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, ondermeer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd.

Wij kunnen u bijstaan en/of vertegenwoordigen in elk stadium van het proces: besprekingen of onderhandelingen met derden, expertises, bemiddeling, bijstand bij verhoor in strafzaken, arbitrage, gerechtelijke procedures, ... Elke stap wordt door ons kantoor opgevolgd en u wordt stipt op de hoogte gehouden van de stand van uw dossier.

Verachtert & Haex hecht veel belang aan de persoonlijke relatie met haar cliënteel en staat voor een aanpak die gebaseerd is op vertrouwen en integriteit.

We beschikken over een ruime interne specialisatie ten aanzien van verschillende juridische aangelegenheden, welke wij voortdurend bijschaven door bijscholing en opleiding. Bovendien werken we nauw samen met derden die hun expertise en kennis delen in overige vakgebieden. Op internationaal vlak hebben wij banden met advocatenkantoren in onze buurlanden.

Rechtstakken

Hieronder vindt u een niet-limitatieve greep uit de gebieden waarin ons kantoor actief is:

Familierecht

Huwelijkscontracten

Feitelijke en wettelijke samenwoning

Echtscheidingen

 • Voorlopige maatregelen
 • Onderhoudsgeld kinderen/echtgeno(o)t(e)
 • Echtscheiding Onderlinge Toestemming (EOT)
 • Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
 • Vereffening - Verdeling na echtscheiding

Adoptie

Bewindvoering - beschermde personen

Staat van personen (bv. Ontkenning vaderschap)

Nationaliteit

Erfrecht

 • Schenkingen
 • Testamenten
 • Legaten
 • Vereffening - Verdeling na overlijden

Contractenrecht

Koop-verkoop

Huur

 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Gemene huur

Ruil

Lening en kredieten

Lastgeving

Borgtocht

Bewaargeving

Consumentenrecht

IT-overeenkomsten

Aansprakelijkheid en Verzekering

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging
 • Ongeval
 • Materiële/lichamelijke schade
 • Regres

Aansprakelijkheid voor anderen

 • Kinderen
 • Dieren
 • Gebouwen
 • Aangestelden

Medische en Beroepsaansprakelijkheid

Familiale aansprakelijkheid

Overheidsaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

 • Ongevallenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering (BA, WAM)
 • Schadeverzekering (brand, diefstal)
 • Rechtsbijstand

Rechtspersonen en Insolventie

Vennootschappen

 • Bestuur/management
 • Geschillen
 • Gedwongen overdracht/overname
 • Koop-verkoop van aandelen
 • Due diligence

VZWs / Feitelijke verenigingen

Insolventierecht

 • WCO
 • Faillissementen
 • Collectieve schuldenregeling
 • Voorrechten en hypotheken

Beslagrecht

Bouwrecht

Vergunningen

Overeenkomsten

 • Aannemingsovereenkomst
 • Architectuurovereenkomst
 • Onderaanneming
 • Wet Breyne (koop op plan)

Aansprakelijkheid

 • Oplevering
 • Verborgen gebreken
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 • Schade bij buren

Verzekeringen

 • ABR (Alle bouwplaats risico’s)
 • BA (aansprakelijkheid)
 • Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht

Arbeidsovereenkomst

 • Loon
 • Ontslag
 • Dringende reden
 • Termijnen
 • Vergoedingen

Arbeidsongevallen

Schijnzelfstandigheid

Ter beschikkingstelling

Sociale inspectie

Privacy

Handelsrecht / Ondernemingsrecht

Handelsfonds (overdracht van)

Handelstussenpersonen

 • Handelsagent
 • Makelaar
 • Concessiehouder

Handelspraktijken / Marktpraktijken

 • Oneerlijke concurrentie
 • Stakingsvorderingen

Facturen en Incasso

Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendom

Concurrentie / exclusiviteit

Goederenrecht

Eigendom

 • Mede-eigendom
 • Appartementsrecht
 • Burenhinder

Vruchtgebruik

Erfdienstbaarheden

Opstal- en erfpacht

Grensgeschillen

 • Afpaling
 • Gemene muur

Zekerheden

 • Pand
 • Hypotheek
 • Retentie

Strafrecht

Misdrijven

 • Misdrijven tegen personen
 • Misdrijven tegen goederen
 • Drugs
 • Fraude, witwassen
 • Faillissementsmisdrijven

Vorderingen

 • Verdediging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Correctionele rechtbank
 • Voorlopige hechtenis

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen

Routebeschrijving

Bijkantoor

Ringlaan 200 A
3900 Pelt

Routebeschrijving

info@verachtert-haex.be
T: 011 79 42 29
F: 011 79 42 56
Enkel op afspraak

KBO: 0464.428.179

 • Hoofdkantoor - Oudsbergen
 • Bijkantoor - Pelt

Contacteer ons