ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in familierecht en echtscheiding

Bent u op zoek naar een advocaat familierecht gespecialiseerd in echtscheiding? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij echtscheidingen. Deskundig, persoonlijk en integer.

Een echtscheiding is niet alleen emotioneel zwaar. Ook op juridisch, financieel en fiscaal vlak is het een complexe materie. De wetgeving rond personen – en familierecht wordt tevens regelmatig aangepast en daarom is het aangewezen om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen. Het team van gespecialiseerde advocaten bij ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX loodst u door deze moeilijke periode en behandelt uw echtscheiding met de nodige discretie.

Als echtscheidingsadvocaat treden we allereerst op als bemiddelaar en trachten we tot een onderling akkoord te komen. Indien dit laatste evenwel niet mogelijk of aangewezen is, zullen wij u met onze volledige inzet begeleiden en vertegenwoordigen in de procedure voor de rechtbank.

De wet onderscheidt 2 vormen van echtscheiding. Een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) en een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO).

Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Wanneer u met uw partner nog door eenzelfde deur kan, is een echtscheiding met onderlinge toestemming een mogelijkheid. Uw echtscheidingsadvocaat dient dan een overeenkomst op te stellen waarin alle gevolgen van de echtscheiding worden geregeld, zijnde o.m. hoe worden de goederen verdeeld, de financiën, de verzekeringen, pensioenen, is er alimentatie verschuldigd voor de kinderen of de (ex) echtgenoten, enz..

Wanneer beide partijen zich hiermee akkoord verklaren, wordt het verzoek tot echtscheiding door de advocaat neergelegd bij de bevoegde rechtbank.

Wanneer u gebruik wilt maken van een echtscheiding met onderlinge toestemming, kunnen u en uw ex-partner dezelfde echtscheidingsadvocaat onder de arm nemen. Zo bespaart u tijd en geld.

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Indien u en uw toekomstige ex-partner evenwel niet langer met elkaar door eenzelfde deur kunnen of indien u niet over alle gevolgen van de echtscheiding een akkoord kan bereiken, dient een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting zich aan en neemt u best een persoonlijke echtscheidingsadvocaat onder de arm. Advocatenkantoor VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen om uw standpunten duidelijk te maken en uw belangen te behartigen gedurende deze echtscheiding.

Deze zogenaamde EOO herbergt een pluralistisch systeem van gronden waarmee deze onherstelbare ontwrichting kan worden aangetoond, zijnde door bewijs van de onherstelbare ontwrichting met alle wettelijk bewijsmiddelen – denk maar aan overspel of geweld - of door het bestaan van een feitelijke scheiding van 6 maanden, dan wel 1 jaar.

Om een echtscheiding te verkrijgen is het alleszins niet langer vereist dat een fout wordt aangetoond. De rechter zal enkel vaststellen dat het huwelijk mislukt is, zonder dat daarvoor een schuldige dient te worden aangeduid.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Gedurende de echtscheidingsprocedure – deze kan immers tot een jaar duren- zullen wel een aantal zaken geregeld dienen te worden aangezien er niet langer sprake kan zijn van een levensgemeenschap tussen de echtgenoten. Volgende zaken dienen o.a. geregeld te worden: waar gaan de ex-partners verblijven gedurende deze periode? Is er een onderhoudsbijdrage nodig? Waar verblijven de kinderen? Welke verblijfsregeling dient te worden toegepast? Is er een onderhoudsbijdrage nodig voor de kinderen? enz..

Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken dient het ontbonden huwelijk ook vereffend en verdeeld te worden, waarvan de regels afhankelijk zullen zijn van het eerder gekozen huwelijksstelsel. Hiervoor wordt in principe een notaris aangesteld die hierin als eerste rechter zal optreden. De echtscheidingsadvocaten van VERACHTERT & HAEX helpen u ook door deze wirwar van regels en streven naar de beste uitkomst voor u.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake familierecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX behandelt uw echtscheiding met de nodige discretie en deskundigheid. Onze advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen staan u bij tijdens

Bent u op zoek naar een advocaat familierecht, gespecialiseerd in echtscheiding?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving