Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Uw vennootschap digitaal oprichten: het kan vanaf 1 augustus 2021
1 jul
2021

Uw vennootschap digitaal oprichten: het kan vanaf 1 augustus 2021

Wenste u in het verleden een vennootschap op te richten, dan was het voor de meeste vennootschapsvormen vereist om bij de notaris langs te gaan. Daar moest u fysiek uw handtekening onder de authentieke akte zetten.

Bij wet van 12 juli 2021 schikt de Belgische wetgever zich naar de Europese Richtlijn 2019/1151 met betrekking tot gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.

Toch maar beter van je gsm afblijven achter het stuur!
26 mei
2020

Toch maar beter van je gsm afblijven achter het stuur!

Artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat een bestuurder geen gebruik mag maken van zijn draagbare telefoon die hij in de hand houdt, tenzij zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is.

 

In de rechtspraak heerste er vooralsnog enige onduidelijkheid over wat er precies dient verstaan te worden onder "gebruik maken" van een draagbare telefoon.

 

Zo werd in het verleden reeds een bestuurder vrijgesproken die tijdens het rijden aan het bellen was met zijn gsm die hij tussen zijn hoofd en schouder klemde, terwijl zijn beide handen zich op het stuur bevonden.

Volgens de rechter was er in een dergelijk geval geen sprake van een inbreuk op het bij artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement voorgeschreven verbod.

 

Het Hof van Cassatie heeft met zijn arrest van 14 januari 2020 thans duidelijkheid geschept aangaande de interpretatie van voormelde verbodsbepaling.

De NV met enig bestuurder als instrument voor familiale successieplanning
28 apr
2020

De NV met enig bestuurder als instrument voor familiale successieplanning

Familiebedrijven zijn de motor van de Belgische economie. Ongeveer 80% van alle Belgische ondernemingen zijn familiebedrijven, en ze zijn goed voor ongeveer 55% van het BBP. Er wordt geschat dat er in de komende 10 jaar gemiddeld 20.000 opvolgingen per jaar zullen gebeuren in deze sector. De noodzaak om te voorzien in een degelijke successieplanning is dan ook groot.

Het pas ingevoerde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) biedt in die zin nieuwe mogelijkheden. In deze bijdrage wordt toegelicht hoe de nieuwe NV ook een kandidaat is geworden om aan familiale successieplanning te doen.