Het verplichte alcoholslot vanaf 1,8 promille
6
maa

Het verplichte alcoholslot vanaf 1,8 promille

De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de Wegverkeerswet op een aantal punten grondig gewijzigd. De meest opvallende en tevens ingrijpende aanpassing betreft de verplichting voor de strafrechter om sedert 1 juli 2018 een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, behoudens uitdrukkelijke motivering door de strafrechter. Voor recidivisten werd de grens op 1,2 promille (0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) bepaald, zonder enige beoordelingsmarge voor de strafrechter. De strafrechter beschikt wel over de mogelijkheid om ten aanzien van professionele bestuurders het alcoholslot te beperken tot hun privéwagen.

De bewijsfunctie van een factuur voor VZW’s, landbouwers en vrije beroepers
6
maa

De bewijsfunctie van een factuur voor VZW’s, landbouwers en vrije beroepers

Handelaars weten al langer dat zij een factuur waarmee zij niet instemmen, dienen te protesteren.Sinds november 2018 is de bewijsfunctie van een factuur uitgebreid naar ondernemingen, hetgeen een ruimer begrip is dan handelaars.  Een VZW, landbouwer of vrije beroeper vallen hier vaak ook onder. Ook zij hebben nu een protestplicht.  In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de wetswijziging en de inhoud van de verplichting om te protesteren.

Het nieuwe woninghuurdecreet: de belangrijkste nieuwigheden.
27
jan

Het nieuwe woninghuurdecreet: de belangrijkste nieuwigheden.

Sinds de zesde staatshervorming zijn een aantal onderdelen van het huurrecht overgeheveld van het federale niveau naar de gewesten.  Een van deze onderdelen betreft de specifieke regels inzake huur van de voor bewoning bestemde goederen.  In het kader van deze bevoegdheid vaardigde het Vlaams Parlement op 24.10.1018 het Woninghuurdecreet uit.  Dit decreet trad in werking op 01.01.2019.  We bespreken kort de voornaamste nieuwigheden.