Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Waar mag u uw bomen en hagen plaatsen?
20 apr
2023

Waar mag u uw bomen en hagen plaatsen?

Vroeger moest hiervoor gekeken worden naar art. 35 van het Veldwetboek. Volgens dit artikel moesten hoogstammige bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens worden geplaatst. Voor laagstammige bomen en levende hagen was een halve meter voldoende.

Het nieuwe goederenrecht wijzigt dit artikel uit het Veldwetboek.

Er wordt thans geen onderscheid meer gemaakt tussen hoogstammige en laagstammige bomen.

Voor bomen geldt enkel nog de hoogte: als de boom meer dan twee meter hoog is, dan moet die minstens op twee meter van de perceelsgrens worden geplaatst. Voor kleinere bomen, struiken en hagen geldt een halve meter. Een haag die hoger is dan twee meter, mag dus in principe ook op een halve meter van de perceelsgrens worden geplaatst.

Er bestaat soms nogal wat discussie over de vraag of iets een “boom” dan wel een “haag” is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor sommige leibomen. Het is aan de feitenrechter om dit te beoordelen.

Worden de voorgeschreven afstanden niet gerespecteerd, dan zou de nabuur een rooiing of een snoeiing kunnen eisen, tenzij de rechter van oordeel is dat er sprake is van rechtsmisbruik (art. 3.133 BW).

Discussies over de plaatsing bij de perceelsgrens kunnen vermeden worden indien hierover een akkoord met de buur bestaat, dan wel wanneer de boom of haag al meer dan dertig jaar op dezelfde plaats staat (art. 3:133, lid 1 BW).