Het verplichte alcoholslot vanaf 1,8 promille
6
maa

Het verplichte alcoholslot vanaf 1,8 promille

De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de Wegverkeerswet op een aantal punten grondig gewijzigd. De meest opvallende en tevens ingrijpende aanpassing betreft de verplichting voor de strafrechter om sedert 1 juli 2018 een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, behoudens uitdrukkelijke motivering door de strafrechter. Voor recidivisten werd de grens op 1,2 promille (0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) bepaald, zonder enige beoordelingsmarge voor de strafrechter. De strafrechter beschikt wel over de mogelijkheid om ten aanzien van professionele bestuurders het alcoholslot te beperken tot hun privéwagen.

Vluchtmisdrijf of
3
feb

Vluchtmisdrijf of

De Wegverkeerswet voorziet strenge straffen voor het plegen van vluchtmisdrijf. Ten onrechte wordt soms gedacht dat er pas sprake is van vluchtmisdrijf wanneer een autobestuurder een ander aanrijdt, deze persoon voor dood achterlaat, en vervolgens de vlucht neemt in de hoop niet vervolgd te worden voor zijn daden. Dit is niet het geval : vluchtmisdrijf kent in de Wegverkeerswet immers een veel ruimere invulling. Voorts lijken weinigen het onderscheid te kennen tussen vluchtmisdrijf en het ‘niet ter plaatse blijven’. Er bestaat tussen beide nochtans een belangrijk verschil in bestraffing.

Recidive in het verkeer : een gewaarschuwd weggebruiker is er twee waard
15
dec

Recidive in het verkeer : een gewaarschuwd weggebruiker is er twee waard

De Wegverkeerswet van 16 maart 1968 werd in 2014 grondig gewijzigd door de Wet van 9 maart 2014. De wet voerde onder meer een strengere regeling in voor verkeersrecidivisten. De nieuwe regeling is van toepassing op strafbare feiten gepleegd vanaf 01.01.2015. Uit onderzoek van het BIVV is evenwel gebleken dat slechts weinigen op de hoogte zijn van het strengere herhalingsregime. Veel weggebruikers weten aldus niet welke straf hen boven het hoofd hangt wanneer zij voor de tweede (of derde) keer een zwaar verkeersmisdrijf begaan. Dit leidt vaak tot onaangename verrassingen …