Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Toch maar beter van je gsm afblijven achter het stuur!
26 mei
2020

Toch maar beter van je gsm afblijven achter het stuur!

Artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement bepaalt dat een bestuurder geen gebruik mag maken van zijn draagbare telefoon die hij in de hand houdt, tenzij zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is.

 

In de rechtspraak heerste er vooralsnog enige onduidelijkheid over wat er precies dient verstaan te worden onder "gebruik maken" van een draagbare telefoon.

 

Zo werd in het verleden reeds een bestuurder vrijgesproken die tijdens het rijden aan het bellen was met zijn gsm die hij tussen zijn hoofd en schouder klemde, terwijl zijn beide handen zich op het stuur bevonden.

Volgens de rechter was er in een dergelijk geval geen sprake van een inbreuk op het bij artikel 8.4 van het Wegverkeersreglement voorgeschreven verbod.

 

Het Hof van Cassatie heeft met zijn arrest van 14 januari 2020 thans duidelijkheid geschept aangaande de interpretatie van voormelde verbodsbepaling.

Het verplichte alcoholslot vanaf 1,8 promille
6 maa
2019

Het verplichte alcoholslot vanaf 1,8 promille

De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de Wegverkeerswet op een aantal punten grondig gewijzigd. De meest opvallende en tevens ingrijpende aanpassing betreft de verplichting voor de strafrechter om sedert 1 juli 2018 een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van 1,8 promille (0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of meer in het bloed, behoudens uitdrukkelijke motivering door de strafrechter. Voor recidivisten werd de grens op 1,2 promille (0,50 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) bepaald, zonder enige beoordelingsmarge voor de strafrechter. De strafrechter beschikt wel over de mogelijkheid om ten aanzien van professionele bestuurders het alcoholslot te beperken tot hun privéwagen.

3 feb
2017

Vluchtmisdrijf of niet ter plaatse blijven

De Wegverkeerswet voorziet strenge straffen voor het plegen van vluchtmisdrijf. Ten onrechte wordt soms gedacht dat er pas sprake is van vluchtmisdrijf wanneer een autobestuurder een ander aanrijdt, deze persoon voor dood achterlaat, en vervolgens de vlucht neemt in de hoop niet vervolgd te worden voor zijn daden. Dit is niet het geval : vluchtmisdrijf kent in de Wegverkeerswet immers een veel ruimere invulling. Voorts lijken weinigen het onderscheid te kennen tussen vluchtmisdrijf en het ‘niet ter plaatse blijven’. Er bestaat tussen beide nochtans een belangrijk verschil in bestraffing.