ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in vastgoedrecht en verkoop onroerend goed

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij de verkoop van onroerende goederen. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Hoewel ons Burgerlijk Wetboek in art. 1583 bepaalt dat een koopovereenkomst voltrokken is zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, is de aankoop of verkoop van een onroerend goed verworden tot een complex proces, dat kan leiden tot tal van discussies en problemen. Om die reden laat u zich best adviseren door een ervaren advocaat vastgoedrecht.

De dynamische wijze waarop dergelijke overeenkomsten onderhandeld en gesloten worden (openbare tekoopstelling, aanbod en aanvaarding, aankoop- en verkoopopties, een onderhandse “compromis” en een authentieke of notariële akte) is vaak een bron van onzekerheid voor de verschillende partijen.

Verkoopovereenkomsten zijn vaak enorm uitgebreid en complex:

De betrokkenheid van meerdere kopers of verkopers, derden met zekerheden (zoals hypotheken) of zakelijke rechten, vastgoedmakelaars (als bemiddelaar en/of lasthebber) en notarissen, geeft bovendien een extra dimensie aan het proces.

Precies omdat de rechtspraak aangaande vastgoedtransacties snel evolueert, is juridische bijstand bij de verkoop van een onroerend goed geen overbodige luxe.

Onze advocaten vastgoedrecht kunnen u als koper, verkoper of promotor bijstaan en/of vertegenwoordigen bij de voorbereiding van een verkoop van een onroerend goed, de onderhandelingen dienaangaande en de opmaak van overeenkomsten.

Wat kan een advocaat vastgoedrecht voor u betekenen?

Ook indien u zelf reeds bepaalde (rechts)handelingen heeft gesteld en u nadien een geschil heeft met uw tegenpartij kan u op ons beroep doen.

Onze advocaten vastgoedrecht begeleiden u bij discussies en geschillen over de totstandkoming en het bewijs van contracten of over het vervuld zijn van de opschortende voorwaarden. Wij onderzoeken of overeenkomsten voldoen aan alle geldigheidsvoorwaarden en of zij niet nietig zijn ingevolge wilsgebreken als dwaling of bedrog.

Ook nadien begeleiden we kopers en verkopers bij discussie over het verkochte goed, zoals geschillen over verborgen gebreken of vrijwaring voor uitwinning.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake vastgoedrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

In vastgoedgeschillen trachten wij steeds op pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, ondermeer rekening houdend met de inzet, kostprijs, duurtijd en eventuele fiscale gevolgen. Indien nodig doen wij hierbij beroep op externe technische adviseurs, zoals architecten, ingenieurs, fiscalisten of notarissen, teneinde een correcte inschatting te kunnen maken van het dossier. Als advocaat vastgoedrecht weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving