ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidsongevallen

Bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij arbeidsongevallen. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat aan een werknemer een letsel veroorzaakt ten gevolge van een plotse gebeurtenis die de werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt.

Een arbeidsongeval kan zich voordoen op de werkplek zelf (bv. in een fabriek of op een werf), maar ook op weg naar of van het werk, dit is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de werkplaats en omgekeerd.

Vaak zal er echter naar aanleiding van een arbeidsongeval discussie ontstaan omtrent de feitelijke omstandigheden van het ongeval: is er wel effectief sprake van een arbeidsongeval, is het volgens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst normaal dat de werknemer zich daar bevond?

Onze advocaten arbeidsrecht helpen u vakkundig verder met al uw vragen en het bekomen van een adequate compensatie voor de door u geleden schade.

Wat is de rol van de verzekeraar bij een arbeidsongeval?

Elke werkgever is verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De verzekeraar zal naast het dragen van de kosten die te maken hebben met het arbeidsongeval (bv. ziekenhuisrekeningen, apothekerskosten, verplaatsingskosten) ook het loon verder dienen uit te betalen.

Daarom zal de arbeidsongevallenverzekeraar een arts aanstellen die dient te oordelen over de duur van arbeidsongeschiktheid. Tevens zal deze dokter het percentage aan (eventuele) blijvende ongeschiktheid vaststellen. De verzekeraar heeft er uiteraard alle belang bij dat u zo snel mogelijk opnieuw arbeidsgeschikt wordt verklaard en dat er een zo laag mogelijk percentage aan blijvende ongeschiktheid wordt weerhouden.

Arbeidsongeschiktheid

Indien u niet terug aan het werk gaat na afloop van de door de verzekeraar bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid, zal u terugvallen op een uitkering van de mutualiteit, een uitkering die meestal veel lager ligt dan uw loon. Bijgevolg is het cruciaal dat de door de verzekeraar bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid niet te vroeg een einde neemt.

Wat betreft het percentage aan blijvende ongeschiktheid, zal de verzekeraar ofwel een jaarlijkse rente ofwel een eenmalig bedrag uitkeren. Ook hier is het derhalve essentieel dat er een zo hoog mogelijk percentage wordt bekomen aangezien één percent al snel een aanzienlijk verschil maakt in het uit te keren bedrag.

Wat kan een advocaat arbeidsongevallen voor u betekenen?

Vertrouw op de diepgaande expertise van ADVOCATENKANTOOR Verachtert & Haex. We wijzen u een ervaren advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidsongevallen toe en doen er alles aan om de compensatie voor uw lichamelijk en financieel lijden zo compleet mogelijk te maken.

In de eerste plaats zullen onze advocaten dankzij hun ruime ervaring op een professionele manier onderhandelingen voeren met de desbetreffende verzekeringsmaatschappij, waarbij er een nauwkeurige begroting wordt gemaakt van al uw kosten die een gevolg zijn van het arbeidsongeval. Tevens zullen onze advocaten alles in het werk stellen om de periode van arbeidsongeschiktheid zo lang mogelijk te laten erkennen en een zo hoog mogelijk percentage aan blijvende ongeschiktheid te laten vaststellen.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake arbeidsongevallen

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

Indien de onderhandelingen niet tot een bevredigend resultaat leiden, zullen wij een gerechtelijke procedure opstarten waarbij onze advocaten arbeidsrecht u vertegenwoordigen in de rechtbank en al hun expertise in het werk zullen stellen om een voor u zo gunstig mogelijke schadevergoeding te bekomen.

Bovendien kan u in veel gevallen een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering, waardoor u volledig kosteloos beroep kan doen op onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsongevallen.

In dossiers aangaande arbeidsongevallen trachten onze advocaten steeds op een pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, onder meer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Als advocaat arbeidsrecht weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

Bent u op zoek naar een advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidsongevallen?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving