ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in huurrecht en huurgeschillen

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in huurrecht? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij huurgeschillen. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Een groot deel van de onroerende goederen in België wordt verhuurd. De overeenkomsten dienaangaande kunnen een bron zijn van diverse conflicten en juridisch advies inwinnen is geen overbodige luxe.

Afhankelijk van het type onroerend goed dat wordt verhuurd en het gebruik dat de huurder ervan wil maken, kunnen er immers verschillende wetten van toepassing zijn, waarvan de partijen soms niet kunnen afwijken. We maken in ons huurrecht een onderscheid tussen het gemene huurrecht, woninghuur, handelshuur en pacht. De toepasselijke wetgeving is bovendien verschillend in Vlaanderen en Wallonië en wijzigt regelmatig.

Wat kan een advocaat huurrecht voor u betekenen?

Onze advocaten kunnen u, als huurder of verhuurder, bijstaan bij het opstellen of controleren van huurovereenkomsten.

Ook bij de uitvoering en beëindiging van huurovereenkomsten kan u beroep op ons doen.

Bij aanvang van de huur kunnen wij u begeleiden bij het opstellen van een plaatsbeschrijving en lopende de huurovereenkomsten staan we huurders en verhuurders bij ingeval van conflicten, zoals discussies over herstellingswerken of onderhoudswerken en de betaling of de indexatie van de huurprijs.

Aan het einde van de huur verlenen wij advies inzake te vervullen formaliteiten. Opzeggingen of ontbindingen moeten immers vaak een bepaalde voorwaarden voldoen om geldig te zijn.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake huurrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

In huurgeschillen trachten onze advocaten steeds op pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw huurdossier een afweging maken van de verschillende opties, onder meer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Als advocaat huurrecht weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in huurrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving