ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in letselschade

Lijdt u schade ten gevolge van een verkeersongeval, een arbeidsongeval dan wel een medische fout?
Bent u het slachtoffer geworden van slagen en verwondingen en wenst u de door u geleden schade vergoed te zien?
ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat letselschade en verleent u een optimale juridische bijstand. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

Wanneer u lichamelijke schade heeft geleden als slachtoffer van een verkeersongeval, een medische fout of een misdrijf, wenst u uiteraard een vergoeding te bekomen van de persoon die uw letsels en schade heeft veroorzaakt. De berekening van een dergelijke vergoeding is echter een complexe aangelegenheid waardoor u het best een beroep doet op een advocaat gespecialiseerd in letselschade teneinde een adequate vergoeding te bekomen.

Wat is letselschade?

De vraag rijst immers welke schade er precies allemaal vergoed kan worden en hoe hoog deze vergoedingen dan dienen te zijn.

Als basisprincipe geldt dat alle schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Zo komen naast de schade aan voorwerpen (bv. voertuigschade en kledijschade) en de medische kosten ook andere kosten zoals o.a. takel – en stallingskosten, verplaatsings – en administratiekosten in aanmerking voor vergoeding.

Wanneer u door de opgelopen letsels dient te revalideren en uw beroepsactiviteiten noodgedwongen heeft moeten onderbreken (economische ongeschiktheid), zal ook het geleden inkomensverlies vergoed moeten worden.

Vaak hebben letsels tot gevolg dat u naast een onderbreking van uw beroepsactiviteiten, evenmin in staat bent om huishoudelijke taken uit te voeren (huishoudelijke ongeschiktheid). Wanneer u niet kan terugvallen op gezinsleden, dient vaak beroep gedaan op externe hulp. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Het spreekt voor zich dat het oplopen van letsels door een verkeersongeval, medische fout, agressie,… een morele schade (persoonlijke ongeschiktheid) doet ontstaan. Ook de morele schade of pijnen en smarten zullen door de verantwoordelijke voor uw letsels moeten vergoed worden.

Ook de morele schade die ontstaat wanneer uw partner, gezinsleden of andere naasten het slachtoffer worden van een ongeval of agressie en hierdoor moeten revalideren of zelfs overlijden, moet vergoed worden.

Wat kan een advocaat letselschade voor u betekenen?

Onze advocaten letselschade zullen u met raad en daad bijstaan na uw schadegeval. In de eerste plaats zullen onze advocaten dankzij hun ruime ervaring op een professionele manier in onderhandeling gaan met de verantwoordelijke voor uw schade en desgevallend diens verzekeringsmaatschappij. Hierbij zal er door ons zorgvuldig gewezen worden op alle vergoedingen waar u als slachtoffer recht op heeft ten gevolge van zowel de materiële als de lichamelijke schade die u heeft geleden.

Indien de onderhandelingen niet tot een bevredigend resultaat leiden, zullen wij een gerechtelijke procedure opstarten waarbij onze advocaten letselschade u vertegenwoordigen in de rechtbank en al hun expertise in het werk zullen stellen om een voor u zo gunstig mogelijke schadevergoeding te bekomen.


Wat kost een advocaat letselschade?

Bovendien loont het ook zeker de moeite om bij uw verzekeraar na te gaan of u een beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekering. Een recht op rechtsbijstand verleent u de mogelijkheid om voor uw zaak kosteloos een beroep te doen op onze advocaten gespecialiseerd in letselschade. Uw verzekeraar zal in dat geval immers (gedeeltelijk) instaan voor de kosten en erelonen van onze advocaten.

In dossiers aangaande letselschade trachten wij steeds op een pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, ondermeer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Als advocaat letselschade weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake letselschade

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in letselschade?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving