ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in strafrecht

Wordt u ervan verdacht een bepaald misdrijf te hebben gepleegd?
Bent u zelf het slachtoffer geworden van een strafbaar feit?
ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX zorgt voor een ervaren advocaat strafrecht en levert u optimale juridische bijstand.

Het strafrecht is een bijzondere rechtstak die gekenmerkt wordt door heel wat eigen kenmerken en gebruiken. Wanneer u er bijvoorbeeld van verdacht wordt slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan een andere persoon of een diefstal te hebben gepleegd, doet u er dan ook goed aan u te laten bijstaan door onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Dankzij jarenlange ervaring beheersen onze advocaten de eigenheid van een strafprocedure uitstekend.

Wat kan een advocaat strafrecht voor u betekenen?

Ook wanneer u gedagvaard wordt of aangehouden bent voor strafrechtelijke misdrijven doet u best beroep op een advocaat gespecialiseerd in strafrecht. Onze strafrechtadvocaten bieden juridische bijstand bij:

Advocaat strafrecht voor verdachten of beschuldigden

Onze gespecialiseerde advocaten strafrecht wenden al hun expertise aan om de straf die u boven het hoofd hangt tot een minimum te beperken. Onze strafrechtadvocaten zien er steeds nauwgezet op toe dat alle rechten van uw verdediging gedurende de hele procedure (tijdens verhoren, in de raadkamer, voor de correctionele rechtbank) strikt gerespecteerd worden. Verder kan u erop vertrouwen dat onze advocaten strafrecht dankzij hun gedetailleerde kennis alles in het werk zullen stellen om de tenlasteleggingen zo mogelijk te weerleggen en zodoende een vrijspraak trachten te bekomen of minstens de rechter ervan te overtuigen om een zo mild mogelijke straf op te leggen.

Advocaat strafrecht voor slachtoffers

Ook indien u zelf het slachtoffer bent van een misdrijf dat strafrechtelijk kan vervolgd worden, staan onze advocaten strafrecht u met raad en daad bij van de start tot het einde van uw dossier. Wij trachten met onze ruime juridische ervaring een volledige vergoeding te bekomen voor de door u geleden schade. Zo kan u bij onze strafpleiters in de eerste plaats terecht voor een nuttig advies om een goed beeld te krijgen over uw rechten en de mogelijkheden die u heeft om een schadevergoeding te vorderen. Wij kunnen u vervolgens bijstaan tijdens het neerleggen van een strafklacht, het verhoor, de burgerlijke partijstelling, de regeling van de rechtspleging, de procedure voor de strafrechter en de afhandeling van de burgerlijke belangen.


Wat kost een advocaat strafrecht?

In uw familiale verzekering is vaak een dekking in rechtsbijstand voorzien waardoor uw verzekeraar (gedeeltelijk) de kosten en erelonen van onze strafrechtadvocaten zal dekken wanneer u als slachtoffer een vergoeding wenst te bekomen van de dader of daders die verantwoordelijk zijn voor de geleden schade.

In strafrechtdossiers trachten wij steeds op een pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, onder meer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Als advocaat strafrecht weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake strafrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in strafrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving