ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten familierecht, gespecialiseerd in erfrecht en erfenissen

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in erfrecht? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij erfenissen en familiale aangelegenheden. Gespecialiseerd, persoonlijk en discreet.

Geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overlijden zijn vaak emotioneel geladen. Desalniettemin dient er steeds een financiële afwikkeling plaats te vinden van de zogenaamde nalatenschap.

Al te vaak ontstaat er discussie over bv

De advocaten erfrecht van ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX adviseren u, beantwoorden al uw vragen en staan u bij zowel bij de notaris, als tijdens de procedure voor de rechtbank.

Door de wet van 31 juli 2017 (in werking getreden op 01 september 2018) werd ons oubollig erfrecht gemoderniseerd. Het nieuwe erfrecht kent als voornaamste modernisering de uitbreiding van het zogenaamde beschikbare deel. De wetgever kende aan de erflater een grotere vrijheid toe om te beschikken over zijn nalatenschap. Zo heeft de erflater onder het nieuwe erfrecht de mogelijkheid om over de helft van zijn nalatenschap te beschikken toegekend. Met andere woorden het beschikbare deel omvat onder het nieuwe erfrecht de helft van het vermogen van de overledene.

Het is echter de vraag of het nieuwe dan wel het ‘oude’ erfrecht van toepassing is. De advocaten van ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX begeleiden u in deze toch wel complexe materie en staan u met raad en daad bij in de procedure vereffening en verdeling.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake erfrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat


ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX behandelt uw erfrechtdossier met de nodige discretie en deskundigheid. Onze advocaten familierecht gespecialiseerd in erfrecht en erfenissen staan u bij tijdens:

Bent u op zoek naar een advocaat familierecht, gespecialiseerd in erfrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving