ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in bouwrecht en bouwgeschillen

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in bouwrecht? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij bouwgeschillen. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

De verschillende actoren bij een bouwproces hebben vandaag de dag vaak niet alleen advies nodig inzake technische en financiële aangelegenheden, maar steeds meer ook over juridische kwesties.

Onze advocaten bouwrecht begeleiden en vertegenwoordigen de diverse actoren van het bouwteam (bouwheer, bouwpromotor, architect, aannemer, onderaannemer, ingenieurs, verzekeraars, …) in elk stadium van het bouwproces, zowel bij nieuwbouw als bij verbouwing.

We zijn ervan overtuigd dat de rol van een advocaat bouwrecht zich niet beperkt tot het voeren van juridische procedures. Ook aan het voorkomen en vermijden van bouwgeschillen wordt veel aandacht besteed.

Onze advocaten bouwrecht verzorgen de redactie van overeenkomsten en begeleiden u bij onderhandelingen dienaangaande.

Wat kan een advocaat bouwrecht voor u betekenen?

Onze advocaten bouwrecht verlenen advies bij conflicten die zich op de werf voordoen lopende de werken, zoals discussies over meerwerken, vertragingen en beschadigingen van naburige panden. Aan het eind van de werken kunnen we instaan voor juridisch advies inzake de oplevering en de eindafrekening tussen de bouwpartners.

Uiteraard voorziet ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX ook in bijstand ingeval van bouwgebreken, die de aansprakelijkheid van de verschillende bouwpartners met zich mee kunnen brengen, ongeacht of deze gebreken reeds opduiken tijdens de werken (zichtbare gebreken) of enige tijd nadien, zoals vaak het geval is bij waterschade of barsten en scheuren (verborgen gebreken).

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake bouwrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat

In bouwgeschillen trachten onze advocaten steeds op pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, onder meer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Indien nodig doen wij hierbij beroep op externe technische adviseurs, zoals architecten of ingenieurs, teneinde een correcte inschatting te kunnen maken van het dossier. Als advocaat bouwgeschillen weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in bouwrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving