ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Advocaten gespecialiseerd in appartementsrecht en geschillen inzake appartementsmede-eigendom

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in appartementsrecht? ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX biedt juridische bijstand bij (mede-)eigendomsgeschillen. Deskundig, persoonlijk en doelgericht.

De bouwkundige ontwikkelingen in België de laatste decennia hebben geleid tot steeds complexere vormen van verdeling en bestuur van mede-eigendommen. Vandaag de dag is het appartementsrecht verworden tot een zelfstandige tak in ons recht, die bovendien voortdurend wijzigt, teneinde een antwoord te kunnen bieden op de diverse geschillen en belangenconflicten die kunnen ontstaan binnen een appartementsgebouw.

Geschillen in appartementsgebouwen zijn divers van aard en komen spijtig genoeg veelvuldig voor:

Wat kan een advocaat appartementsrecht voor u betekenen?

Onze advocaten appartementsrecht begeleiden en vertegenwoordigen de diverse actoren die bij dergelijke geschillen betrokken kunnen zijn (individuele eigenaars, syndicus en vereniging van mede-eigenaars) Wij analyseren de verschillende documenten die op de appartementsmede-eigendom van toepassing zijn (notariële splitsingsakte, basisakte, wijzigingen van de staturen, reglement van interne orde, reglement van mede-eigendom, notulen van vergaderingen, …) en gaan na of de juiste procedures gevolgd werden.

We zijn er evenwel van overtuigd dat de rol van een advocaat zich niet beperkt tot het voeren van juridische procedures. Zeker binnen het appartementsrecht, is het belangrijk aandacht te besteden aan minnelijke oplossingen voor geschillen.

Er dient immers rekening gehouden met het feit dat de verschillende stakeholders ook na het geschil verder zullen moeten met een gedeeld gebouw. Vaak hebben de verschillende mede-eigenaars naast conflicterende bezwaren ook gelijklopende belangen. Onze advocaten staan de actoren bij in het zoeken naar oplossingen die tegemoet komen aan ieders bezorgdheden en die het verder samenleven binnen het appartementsgebouw niet hypothekeren.

Blijkt een procedure onvermijdelijk, kan u uiteraard beroep doen op ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX om uw belangen te verdedigen.

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX Uw betrouwbare partner inzake appartementsrecht

  • Persoonlijk
  • Deskundig
  • Pragmatisch
  • Doelgericht
  • Op maat


In appartementengeschillen trachten wij steeds op pragmatische wijze een concrete oplossing op maat uit te werken, waarbij we na grondige studie van uw dossier een afweging maken van de verschillende opties, onder meer rekening houdend met de inzet, kostprijs en duurtijd. Indien nodig doen wij hierbij beroep op externe technische adviseurs, zoals architecten of ingenieurs, teneinde een correcte inschatting te kunnen maken van het dossier. Als advocaat appartementengeschillen weten wij dat geen twee dossiers hetzelfde zijn.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in appartementsrecht?
Neem dan contact met ons op

ADVOCATENKANTOOR VERACHTERT & HAEX

Hoofdkantoor

Residentie "Ellekenhuys"
Weg naar Ellikom 286/3
3670 Oudsbergen
Routebeschrijving

Bijkantoor

Dorpsstraat 15
3900 Pelt
Routebeschrijving