Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
De bewijsfunctie van een factuur voor VZW’s, landbouwers en vrije beroepers
6 maa
2019

De bewijsfunctie van een factuur voor VZW’s, landbouwers en vrije beroepers

Handelaars weten al langer dat zij een factuur waarmee zij niet instemmen, dienen te protesteren.Sinds november 2018 is de bewijsfunctie van een factuur uitgebreid naar ondernemingen, hetgeen een ruimer begrip is dan handelaars.  Een VZW, landbouwer of vrije beroeper vallen hier vaak ook onder. Ook zij hebben nu een protestplicht.  In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de wetswijziging en de inhoud van de verplichting om te protesteren.

Het nieuwe woninghuurdecreet: de belangrijkste nieuwigheden.
27 jan
2019

Het nieuwe woninghuurdecreet: de belangrijkste nieuwigheden.

Sinds de zesde staatshervorming zijn een aantal onderdelen van het huurrecht overgeheveld van het federale niveau naar de gewesten.  Een van deze onderdelen betreft de specifieke regels inzake huur van de voor bewoning bestemde goederen.  In het kader van deze bevoegdheid vaardigde het Vlaams Parlement op 24.10.1018 het Woninghuurdecreet uit.  Dit decreet trad in werking op 01.01.2019.  We bespreken kort de voornaamste nieuwigheden.

Verblijfs-co-ouderschap: de objectieve (tegen)indicaties voor een gelijkmatig verdeeld verblijf
25 jan
2019

Verblijfs-co-ouderschap: de objectieve (tegen)indicaties voor een gelijkmatig verdeeld verblijf

De wetgever heeft op 18 juli 2006 het gelijkmatig verblijf van kinderen waarvan de ouders gescheiden leven bevoorrecht. Door de invoering van artikel 374 § 2, 2e lid Burgerlijk Wetboek werd de rechtbank immers verplicht om, indien minstens één van de ouders erom verzoekt, het gelijkmatig verdeeld verblijf “bij voorrang” te onderzoeken. Vandaag de dag gaan er evenwel stemmen op om deze wetgeving te herzien. Doorheen de praktijk ontwikkelden zich echter enkele toetsingscriteria, beter gekend als ‘objectieve (tegen)indicaties’, die een gelijkmatig verdeeld verblijf zouden (kunnen) beletten.