Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
De aansprakelijkheid van ouders en hun minderjarige kinderen
22 mei
2017

De aansprakelijkheid van ouders en hun minderjarige kinderen

Het gebeurt wel eens dat een minderjarige, al dan niet opzettelijk, schade toebrengt aan de persoon of de goederen van een ander. In dat geval stelt zich de vraag of de minderjarige dan wel  zijn ouders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de veroorzaakte schade.

Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
19 mei
2017

Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Het concurrentiebeding is evenwel onderworpen aan meerdere geldigheidsvoorwaarden.  (LET OP: Het concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.)

21 apr
2017

De verkrijgende verjaring van een recht van overgang en een recht van uitweg?

In de volksmond wordt er al snel beweerd dat het gebruik van een ‘wegenis’ gedurende meer dan dertig jaar bepaalde rechten zou opleveren. Stel: X gebruikt al jaren een strook grond, eigendom van Y, als weg om zijn percelen te bereiken. Op een zeker ogenblik beslist Y om zijn stuk grond te bewerken en verbiedt Y dat X nog langer gebruik maakt van de door X gecreëerde ‘weg’. Kan X, op grond van het jarenlange gebruik, aanspraak maken op bepaalde rechten? De vraag is bijgevolg of het loutere gebruik gedurende jaren uiteindelijk een last met zich meebrengt voor het lijdende erf (Y) ten voordele van het heersende erf (X) en of aldus erfdienstbaarheden (in het bijzonder een recht van overgang en een recht van uitweg) zijn ontstaan.