Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
De ondertekening van een offerte voor overheidsopdrachten
13 jan
2017

De ondertekening van een offerte voor overheidsopdrachten

Bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van de specifieke regels die gelden voor de ondertekening van overheidsopdrachten. Nochtans valt of staat de gunning in de praktijk vaak met de correcte ondertekening. Is de offerte niet ondertekend of niet ondertekend door de daartoe bevoegde of gevolmachtigde persoon, dan is de offerte conform artikel 95 KB van 15 juli 2011 substantieel onregelmatig en bijgevolg nietig.

Salduz bis breidt consultatie- en bijstandsrecht uit
29 dec
2016

Salduz bis breidt consultatie- en bijstandsrecht uit

Op 27 november 2016 trad de nieuwe Salduzwet (Wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord) in werking.

Recidive in het verkeer : een gewaarschuwd weggebruiker is er twee waard
15 dec
2016

Recidive in het verkeer : een gewaarschuwd weggebruiker is er twee waard

De Wegverkeerswet van 16 maart 1968 werd in 2014 grondig gewijzigd door de Wet van 9 maart 2014. De wet voerde onder meer een strengere regeling in voor verkeersrecidivisten. De nieuwe regeling is van toepassing op strafbare feiten gepleegd vanaf 01.01.2015. Uit onderzoek van het BIVV is evenwel gebleken dat slechts weinigen op de hoogte zijn van het strengere herhalingsregime. Veel weggebruikers weten aldus niet welke straf hen boven het hoofd hangt wanneer zij voor de tweede (of derde) keer een zwaar verkeersmisdrijf begaan. Dit leidt vaak tot onaangename verrassingen …