Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Salduz bis breidt consultatie- en bijstandsrecht uit
29 dec
2016

Salduz bis breidt consultatie- en bijstandsrecht uit

De zogenaamde ‘Salduz bis’ voorziet nu in een algemeen recht op vertrouwelijk overleg voor de verdachten van misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat.

 

De voorwaarde dat het diende te gaan over feiten waar de strafwet een correctionele hoofdgevangenisstraf voorzag van één jaar of meer wordt aldus niet langer gehanteerd. Een mogelijke gevangenisstraf is voldoende om recht te hebben op een vertrouwelijk overleg.

Wel maakt de nieuwe Salduzwet nog steeds een opdeling tussen verdachten die van hun vrijheid werden benomen en zij die niet van hun vrijheid werden benomen.

Zo zal de verdachte wanneer hij niet werd gearresteerd en hij een schriftelijke uitnodiging gekregen heeft conform art. 47bis, § 2 Sv, geacht worden zelf een advocaat te hebben geraadpleegd. De uitnodiging dient te vermelden op welke feiten het verhoor betrekking heeft en over welke basisrechten de  verdachte beschikt.

Bij afwezigheid van dergelijke uitnodiging of indien de uitnodiging niet conform art. 47, § 2 Sv is, kan de verdachte het verhoor eenmalig uitstellen.

Indien de verdachte een minderjarige is, dient de verhoorder ten alle tijden contact op te nemen met de permanentiedienst van de lokale balie van de Orde van advocaten. Ook indien er een ‘volledige’ uitnodiging werd verstuurd.

Wanneer de verdachte gearresteerd werd, mag hij vanaf 27 november 2016 steeds overleg plegen met zijn advocaat en aldus ook na het eerste verhoor.

Ook nieuw is dat het overleg op vraag van de advocaat telefonisch mag plaatsvinden.

Verder voorziet de nieuwe Salduzwet een recht op bijstand tijdens alle verhoren voor verdachten van misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat. Dus ook wanneer de verdachte niet in voorlopige hechtenis werd genomen.

Wel dient de verdachte indien hij niet van zijn vrijheid werd benomen zelf de nodige maatregelen te nemen om zich te laten bijstaan. De verhoorder dient dan aldus niet een advocaat te contacteren via de permanentiedienst.

Voor de verdachten van misdrijven waarvoor geen vrijheidsberoving kan worden opgelegd, is er geen consultatierecht, noch een bijstandsrecht.

Tenslotte kunnen meerderjarige verdachten nog steeds schriftelijk afstand doen van hun recht op consultatie en van hun recht op bijstand. De nieuwe salduzwet voorziet nu ook in een tussenoplossing: er kan onder bepaalde voorwaarden afstand worden gedaan van het bijstandsrecht met de voorwaarde dat het verhoor audio gefilmd wordt. Dit kan dan achteraf bekeken worden door de verdachte en zijn raadsman.