Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Geen algemeen herroepingsrecht voor overeenkomsten
17 okt
2016

Geen algemeen herroepingsrecht voor overeenkomsten

Er bestaat wel een herroepingstermijn/recht, al is deze zeker niet algemeen (en betreft deze niet steeds 7 dagen).

Een herroepingsrecht/termijn is immers de uitzondering op de algemene regel dat overeenkomsten die wettig werden aangegaan niet herroepen kunnen worden dan met wederzijdse toestemming (art. 1134 BW).

Het herroepingsrecht bestaat dan ook enkel voor consumenten en enkel in volgende beperkte gevallen: overeenkomsten met een verzekering, consumentenkrediet, overeenkomsten met huwelijksbureau, timesharing, overeenkomsten met immobiliën kantoren, overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten onderneming.

 

Si lo que quieres es mejorar tu vida sexual de una forma placentera, puedes comprar Cialis 5 mg en España https://cialis5mgdiario.com sin receta en farmacia. Muchas empresas de envíos profesionales en España trabajan mano a mano con farmacias online, en algún foro en la web puede encontrar distintas opiniones de cual es más conveniente para usted, todas ellos tienen buena reputación y una trayectoria impecable.

Het herroepingsrecht situeert zich immers binnen de ‘consumentenbescherming’. Men tracht middels dit recht een evenwicht te brengen in bepaalde contractuele relaties. Het herroepingsrecht laat toe specifieke voordelen die de tegenpartij geniet bij het opstellen van het contract – omwille van het soort contract of van de manier waarop dit is tot stand gekomen – terug in evenwicht te brengen.

Het herroepingsrecht/termijn, alsook de voorwaarden, de modaliteiten, e.d. m.b.t de herroeping verschillen afhankelijk van de soort overeenkomst.

Zo beschikt bij wijze van voorbeeld de consument voor elke overeenkomst buiten verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening – met uitzondering van bijzondere omstandigheden- over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

Voor bijvoorbeeld een overeenkomst met een verzekering bestaat er een herroepingstermijn van 30 dagen indien het een levensverzekering betreft en een herroepingstermijn van 14 dagen voor de overige verzekeringen.

Ook de aanvang van de termijn verschilt. Betreft de overeenkomst buiten onderneming een verkoopovereenkomst (of een gemengde overeenkomst: diensten en verkoop) dan neemt de herroepingstermijn een aanvang vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument het goed in bezit neemt. Betreft deze overeenkomst een dienstenovereenkomst dan loopt de termijn vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst.

Indien er wordt nagelaten de consument te informeren over het herroepingsrecht, bestaan er weer andere regels.

Het is derhalve steeds van belang de desbetreffende wetgeving te raadplegen alvorens te handelen:

  • Voor overeenkomsten op afstand: art. VI 45 e.v. en art. XIV 26 e.v. Wetboek Economisch Recht;
  • Voor overeenkomsten buiten verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening: art. VI 64 e.v. en art. XIV 38 e.v. Wetboek Economisch Recht;
  • Voor verzekeringsovereenkomsten: Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;
  • Voor overeenkomsten met een huwelijksbureau: Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren;
  • Voor overeenkomsten met een immobiliënkantoor: KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars;
  • Voor consumentenkrediet: boek VII betalings-en kredietdiensten Wetboek Economisch Recht;
  • Voor timesharing: Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

Alleszins telt zoals steeds het adagium ‘bezint eer je begint’.