Het ontslag om dringende reden: is haast en spoed zelden goed?
27
jan

Het ontslag om dringende reden: is haast en spoed zelden goed?

Zoals zal blijken uit onderstaand artikel is haast en spoed wel aan de orde bij het geven van het ontslag om dringende reden, maar dan weer niet bij de kennisgeving van het ontslag om dringende reden. Zo dient de werkgever enerzijds snel te handelen wanneer hij een werknemer wenst te ontslaan om een dringende reden. En doet hij er anderzijds goed aan om bij de kennisgeving de tijd die hij krijgt te benutten. Het ontslag om dringende reden, zoals opgenomen in artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet, is immers een ultimum remedium waardoor er een zware bewijslast op de werkgever rust.