Verachtert en Hax Advocatenkantoor
Mobiel menu
Recidive in het verkeer : een gewaarschuwd weggebruiker is er twee waard
15 dec
2016

Recidive in het verkeer : een gewaarschuwd weggebruiker is er twee waard

De Wegverkeerswet van 16 maart 1968 werd in 2014 grondig gewijzigd door de Wet van 9 maart 2014. De wet voerde onder meer een strengere regeling in voor verkeersrecidivisten. De nieuwe regeling is van toepassing op strafbare feiten gepleegd vanaf 01.01.2015. Uit onderzoek van het BIVV is evenwel gebleken dat slechts weinigen op de hoogte zijn van het strengere herhalingsregime. Veel weggebruikers weten aldus niet welke straf hen boven het hoofd hangt wanneer zij voor de tweede (of derde) keer een zwaar verkeersmisdrijf begaan. Dit leidt vaak tot onaangename verrassingen …

Bouwen op andermans grond, opstal en natrekking
28 okt
2016

Bouwen op andermans grond, opstal en natrekking

Bouwen op andermans grond: is het werkelijk zo problematisch als het wordt voorgesteld in de volksmond? Het voorbeeld bij uitstek is de situatie waarbij feitelijk samenwonenden samen een woning bouwen op een bouwgrond waarvan één van beide partners exclusief eigenaar is. Zolang de relatie duurt, is er in principe geen probleem. Wat als er echter onverhoopt aan de relatie een einde komt door ‘scheiding’ of overlijden van één der partners?

Geen algemeen herroepingsrecht voor overeenkomsten
17 okt
2016

Geen algemeen herroepingsrecht voor overeenkomsten

Thans lijkt er regelmatig te worden gesproken over een algemene herroepingstermijn t.b.v. 7 dagen, een recht om binnen die termijn af te zien van een aankoop of verbintenis zonder opgave van enige reden, zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten.   Dat het zou gaan om een recht dat iedereen en alle situaties toekomt is een veel voorkomende misvatting.